Vliv skákání na naše zdraví

Americká pediatrická akademie je instituce, která má ve své zemi značný mediální vliv. Před několika lety však vydala prohlášení, které nebylo příliš šťastným počinem. Američané jsou navíc národem, který se v mnoha směrech opírá o autority, a pokud se někdo z těch uznávaných osobností mýlí, může to mít dalekosáhlý dopad na fungování celé společnosti.
Jedním z příkladů je i varování před využíváním trampolín pro děti. Údajně jsou určeny pouze pro dospělé, skákání přináší spíše riskantní druh pohybu, což prý doložilo množství úrazů, které byly v této souvislosti zaznamenány.
kluci na trampolíně

Není autorita jako autorita

Česká republika nejsou Spojené státy. Nejde ani tak o ty autority, nýbrž o naší českou mentalitu. Většina z nás si totiž vytváří svůj vlastní názor a stále častěji vyhledává informace na nezávislých zdrojích, zejména na Internetu.
A tak se například můžete dočíst, že ve zprávě pediatrické akademie nebylo uvedeno porovnání s dalšími úrazy dětí při jiných sportovních činnostech a také, zda v nich převažovaly děti, které pravidelně sportují, anebo naopak ratolesti spíše lenivé. Pravidelný pohyb totiž rizika úrazu snižuje na minimum a přiznejme si, že právě v zámoří je obrovské procento nezletilých s nadváhou, nebo dokonce obézních.
skákání ve tmě
Naopak prospěch pohybu na tomto specifickém náčiní lze popsat poměrně jednoznačně:
·         Zvýšená aktivita kostní dřeně a tvorba červených krvinek.
·         Lepší koordinace pohybů, procvičování zraku a tzv. reakční rychlosti.
·         Dokonalý antistres, zlepšení nálady, podpora kvalitního a hlubokého spánku.
·         Pozitivní vliv na činnost srdce a krevního oběhu, lepší cirkulace vápníku v cévách, zamezení jeho ukládání, které naopak hrozí při pohybové absenci.
·         Fyzická kondice a zároveň minimální zátěž na kloubní pouzdra a páteř.
·         Posílení svalové opory klenby chodidel, skákání je jistým druhem reflexní masáže, podmínkou je ovšem skákání naboso.
·         Fyzická aktivita srovnatelná s během, dokonce je až o patnáct procent náročnější na výdej energie, což přispívá ke zdravému hubnutí.

Nezařazené