Práce s elektrikou

Proto bychom měli vědět, kde, kterého odborníka sehnat, když je potřeba. Právě u elektřiny je to hodně důležité, protože „kopanec“ je to nejmenší, co může člověka potkat. Pokud je to silný a zdravý jedinec, nic se nestane, jen jej to řádně zabrní, ale nikdy nevíte, zda nemáte slabší srdce, a to už by mohlo skončit tragicky.

Oprava zásuvky

Traduje se vždy, kolik voltů někoho zabilo, nebo může zabít. Tak si to upřesníme. Volty jako takové jsou veličina, kterou vyjadřujeme napětí. To samo o sobě není nebezpečné a ani není moc důležité. To, co člověku neprospívá je elektrický proud, který se měří v ampérech. Právě ten je životu nebezpečný. Za hranici bezpečnosti se všeobecně udává jeden jediný miliampér. Ne že by vás to zabilo, ale již tento proud tělu neprospívá a za jistých okolností může být moc nebezpečný.

Tento úvod byl nutný k tomu, abyste si udělali představu, co vše se může semlít, budete-li se šťourat tam, kde nemáte. Například v zásuvce, když tam cpete šroubovák. V nových „prodlužkách“ to neuděláte, protože jsou zabezpečeny takzvanou dětskou pojistkou, která proniknutí předmětu dovnitř zásuvky brání. Vidlici tam dostanete jen tehdy, dáváte-li ji rovně, protože pojistka pustí jen oba konce najednou. Strkáte-li ji tam křivě, nepůjde to.

Proto nikdy do věcí, které mají něco společného s elektrikou nesahejte a svěřte práci odborníkům. Například na webu elektrikář Kolín naleznete potřebné kontakty a tím si zajistíte bezproblémový život. Protože u elektriky se může každá neopatrnost hodně vymstít.

Rozebraný samec zásuvky

U nás je totiž v zásuvkách 230 voltů střídavého napětí, a to spolu s ampéry dělá potíže, kterým se zcela jistě chcete vyhnout. Nemluvě o tom, že pokud se chcete hrabat ve spotřebiči v záruce, přicházíte o ni. Navíc jakoukoli neodbornou opravou se krásně může stát, že přístroj začne hořet, a to je ještě horší než nějaký kopanec.