Hodnocení firem

Hodláte si podat internetově poptávku a už máte nějaké informace? Funguje to vše zcela podle jasných pravidel, rychle a srozumitelně. Dokonce můžete získat předem hodnocení již realizovaných zakázek a získat tak o kterémkoli dodavateli informace ještě dříve, než podepíšete a uzavřete smlouvu, obchod. To je docela ku prospěchu věci, nemyslíte?

Jasné znění podmínek

Nastudování všech závazných podmínek předem je bezpodmínečně nutné a vy je stvrdíte svým souhlasem. Jako jinde, i tady by měla fungovat ochrana osobních údajů a jejich zneužití. Potom vaše poptávka spatří světlo světa a začne se to hýbat. Potencionální zájemci a klienti vám udělají nějakou nabídku a odešlou na vaši adresu. Na vás bude, které z nich dáte přednost a kterou si skutečně vyberete.